Regulamin

Ola Kolczyńska BRAK MIEJSC
17:00 - 18:00
pon
23 kwietnia 2018
pole-dance-indywidualne
 
 

Pobierz regulamin

Regulamin inSpiral

I. Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.
2.Stronami umowy członkowskiej są: Klub inSpiral oraz osoba korzystająca z usług Klubu (zwana dalej Członkiem).
3.Klub inSpiral zobowiązuje się udostępnić członkom niniejszy regulamin w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nim przed przystąpieniem do zajęć (na stronie internetowej oraz w siedzibie klubu)
4.Uczestnictwo w zajęciach Klubu inSpiral Pole Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
5.Studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym Członków drogą mailową.
6.W zajęciach mogą brać udział przede wszystkim osoby pełnoletnie (niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców).
Członkowie mają prawo do fotografowania oraz nagrywania filmów na terenie całego studia oraz w trakcie zajęć. inSpiral będzie wdzięczny za oznaczeniem nas na zdjęciu/ filmie przypadku odostepnienia w mediach społecznościowych/innych mediach. 😉

II. Zapisy na zajęcia:

Zapisu na zajęcia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
– w siedzibie szkoły, al. Stanów Zjednoczonych 32 Warszawa
– mailowo
– telefonicznie

III. Płatności za zajęcia:

1.Płatności można dokonać:
– gotówką w recepcji studio
– przelewem na konto studia przed zajęciami
2.Karnet może być opłacony najpóźniej w dniu pierwszych zajęć z karnetu.
3.W przypadku rezygnacji z zajęć, studio zwróci wniesioną opłatę tylko jeśli Klient nie rozpoczął jeszcze zajęć, czyli przed pierwszymi zajęciami z wykupionego karnetu.

IV. Zasady uczestnictwa w zajęciach Pole Dance:

1.Zabrania się korzystania z rur pod nieobecność instruktora.
2.Zabrania się jedzenia podczas zajęć (może grozić zadławieniem).
3.Członek Klubu powinien być asekurowany przez partnera treningowego lub instruktora klubowego oraz korzystać z materaca w sytuacji wykonywania nowych lub jeszcze nieopanowanych ćwiczeń.
4.W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
5.Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno – obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.
6.Osoby trzecie nie znajdujące na liście uczestników zajęć mogą przebywać na sali treningowej w trakcie zajęć po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
7.Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach. Osoby do 6 miesięcy po porodzie powinny poinformować o tym instruktora.
8.Przed przystąpieniem do zajęć należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię.

V. Odrabianie zajęć pole dance:

1.Klient posiadający karnet na zajęcia grupowe ma możliwość odrobienia nieobecności jeśli zgłosi swoją nieobecność mailowo lub za pośrednictwem wiadomości sms najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia – w przypadku zajęć porannych, a do godziny 12:00 w dniu zajęć w przypadku zajęć popołudniowych.
2.Nieobecność można odrobić na zajęciach innej grupy lub na innych zajęciach grupowych oferowanych przez Klub inSpiral.
3.Nieobecności nie przedłużają karnetu.

V. Zasady uczestnictwa w zajęciach Jumping Frog:

1.Na zajęcia Jumping Frog obowiązuje każdorazowo zapis drogą mailową lub telefoniczną.
2.Zabrania się korzystania z trampolin pod nieobecność instruktora.
3.Zabronione jest korzystanie z trampoliny więcej niż jednej osoby w tym samym czasie.
4.Dzieci mogą korzystać z trampolin tylko pod nadzorem osób dorosłych posiadających wiedzę na temat ich używania.
5.Przed przystąpieniem do zajęć należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię.
6.Kobiety w czasie ciąży bądź do 6 miesięcy po rozwiązaniu mają obowiązek poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

VI. Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach Jumping Frog:

W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecana jest konsultacja z lekarzem lub fizjoterapeutą.
1.Ogólny zły stan zdrowia
2.Zaburzenia równowagi
3.Dyskopatia
4.Nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia
5.Ciąża
6.Urazy stawu skokowego i kolan
7.Niestabilność stawów
8.Choroby kości i osteoporoza
9.Koślawość stóp i kolan
10.Endoprotezy

VIII. Odpowiedzialność stron:

1.Osoby biorące udział w zajęciach robią to na własną odpowiedzialność. inSpiral Studio nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
2.Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uczestniczenie w zajęciach (tańca, fitness, ćwiczeń gimnastycznych) oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
3.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i innych pomieszczeniach Klubu.
4.Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania do celów marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie klubu, w tym także zdjęcia i filmy utrwalające wizerunek członka.
5.W razie odwołania zajęć klub zobowiązuje się do poinformowania Członków za pośrednictwem posta na Facebook’u Klubu. W takiej sytuacji karnety zapisanych członków zostaną przedłużone.
6.W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora inSpiral ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.
7.inSpiral ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

  • Inspiral-Promo

  • GDZIE JESTEŚMY?

Wchodząc do inSpiral, czuję jakbym wchodziła do kumpla do domu. Atmosfera przyjacielska, Ania z recepcji wita zawsze z uśmiechem na twarzy. Nowocześnie zaaranżowane wnętrze. Ale najważniejsze: same treningi sprawiają dużo satysfakcji - zarówno z Sikorką jak i z Olą.
Magdalena W.